Uw FG geregeld
via het FG plein

Een betaalbare en praktische dienstverlening met als resultaat de juiste zorg voor de bescherming van persoonsgegevens van kinderen, jongeren, medewerkers, ouders en andere betrokkenen door uw hele organisatie.

Meer info & aanmelden

Waarom een FG’er?

Via de AVG is het voor veel organisaties in de zorg en het onderwijs verplicht om een FG aan te stellen. Dit omdat deze organisaties gelijk gesteld zijn aan een overheidsinstelling gelet op bekostiging. In andere gevallen omdat het organisaties zijn die stelselmatig veel gevoelige persoonsgegevens verwerken.

Voor de kleinere en middelgrote organisaties is het voldoen aan de eisen best wel een uitdaging te noemen. Het FGplein voorziet in de oplossing. Met kennis van uw vakgebied werken wij vanuit een intrinsieke motivatie samen met onze klanten. Dus niet alleen om te voldoen aan de eisen die de overheid in de AVG stelt, maar ook omdat wij dit vanuit onze identiteit zien als een morele verantwoordelijkheid en om de kansen te benutten die er zijn om te professionaliseren en optimaliseren op digitaal vlak. Het getuigt van respect, zorgvuldigheid en vertrouwen als wij de informatie over onze naaste weten te koesteren en te beschermen.

Zo werkt het

Het inschakelen van een externe Functionaris Gegevensbescherming; hoe werkt dat eigenlijk? Wij leggen u dit graag uit, zodat u weet wat u kunt verwachten.

BEKIJK ONZE WERKWIJZE

Meld u hier aan

Meld u hier aan voor een intakegesprek.

Meer info & aanmelden