Aanmelden intake

Een intake geeft u en ons de kans om vast te stellen wat de huidige situatie is binnen uw organisatie waar het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. We vergelijken uw situatie met het gewenste niveau van gegevensbescherming. We kunnen daarna een plan op maat maken om op efficiënte wijze resultaten te boeken in uw organisatie.

Vaste onderdelen van de intake zijn:

  • een gesprek met de directie/bestuurder
  • een gesprek met één of enkele vertegenwoordigers van uw personeel naar eigen keuze.
  • documentcontrole
  • een rondgang door de locatie(s)
  • branchespecifieke uitleg over de AVG, het FGplein en de FG taken.
  • rapportage en advies

Uw tijdsbesteding:

Tijdens de intake zijn we 2 uur op locatie en achteraf stellen we vanuit het kantoor van het FGplein een plan op maat en een rapportage op.

De intake kent 3 uitkomsten:

Situatie 1:

Wij gaan onze FG’er inschrijven namens uw organisatie bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We sluiten een overeenkomst en we nemen contact met u op over de planning.

Situatie 2:

Onder voorwaarde van een aantoonbare bereidheid en de aanwezigheid van intern actieplan schrijven wij een FG voor uw organisatie in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gaan wij u helpen te voldoen. We nemen contact met u op over de planning.

Situatie 3:

Uw organisatie moet nog veel zaken uitvoeren en beslissen. U kunt er voor kiezen deze zaken zelf op te pakken en later opnieuw een intake aan te vragen. Wij werken samen met “het Steunteam” en via hen kunnen wij u volledig ontzorgen. Wij raden u deze optie aan zodat we meteen kunnen starten met het werken aan het beheersen van het risico dat de organisatie momenteel loopt.

Wij helpen u verder

In alle situaties begeleiden wij u naar het gewenste resultaat. 

Aanmelden intake